اینروزهای سخت

لعنت به زندگی که یادم داده:

چشمِ یه زن

باید

به بازویِ شوهرش

گرم باشه

و لاغیر

/ 3 نظر / 35 بازدید
بیقرار

خو این درسای زندگی رو آدم باس کجای دلش جا بده؟ هعی خدا بیخی خواهری لاغصه

مشکات

از اون حرفا بودا ! سمیه...سمیه....سمیه.....