پلاک

مادر

هرصبح آرایش می‌کند

و پستچی دستکش‌هایش را درمی‌آورد!

لطفا

همینطور نامه‌هایت را برای پلاک 20 بفرست

من در پلاک 19 عاشقت می‌مانم

 

/ 1 نظر / 28 بازدید
كوه

پستچي اما چشمهايش خيره بلكه نامه‌اي برايت باشد بهانه‌اي تا يك‌بار ديگر در بزند و تو در را باز كني پستچي ِ منتظر ِ ديدار...