قبلن‌ها تا مامان یا آبجیم می‌گفتن غزل جدیدتُ بخون، نگاهِ حسن و حسین می‌کردمُ فقط میگفتم: بچه‌ها ... می‌خندیدن و فکر ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 35 بازدید
شهریور 94
2 پست
مرداد 94
1 پست
بهمن 93
3 پست
دی 93
3 پست
آذر 93
1 پست
شهریور 93
3 پست
مرداد 93
4 پست
تیر 93
3 پست
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
12 پست
بهمن 92
3 پست
دی 92
3 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
3 پست
مهر 92
3 پست
شهریور 92
7 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
2 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
10 پست
شهریور 91
7 پست
مرداد 91
4 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
6 پست
اسفند 90
10 پست
بهمن 90
14 پست
دی 90
6 پست
آذر 90
12 پست
آبان 90
8 پست
مهر 90
10 پست
شهریور 90
17 پست
مرداد 90
35 پست
تیر 90
17 پست
خرداد 90
18 پست
اسفند 89
20 پست
بهمن 89
27 پست
دی 89
7 پست