شعله‌های زیر روسپی‌گری

بچه‌های دوران جنگ و بچه‌های‌شان همیشه آسیب خوردند. آسیب شرایطی که خودشان انتخاب نکرده بودند

بچه‌هایِ بچه‌های دوران جنگ اما، قربانی بزرگ‌تری بودند. ما؛ همان قربانی‌های رنگ‌وارنگ را اگر خوب تماشا کنید، می‌فهمید. هر کداممان یک‌جوری داغان شدیم. "آن‌کس که باد را دیده، دیگر بذر نخواهد کاشت و آن‌کس که ابرها را دیده، دیگر درو نخواهد کرد"، این قسمت از کتاب "ایوان کلیمای کارِ گِل" هم دروغ است، چون این قصه سر دراز دارد. باز هم برخی بچه‌های بچه‌های جنگ حق انتخاب نداشتند

برخی از بچه‌های جنگ! روحیاتشان زیادی تغییر کرده بود، زیادی آرمانی شده بودند، فقط بلد شده بودند صلح کنند، بدون اینکه یادشان بیایند 8 سال اول را جنگیدند!

برخی بچه‌های بچه‌های دوران جنگ، قربانی انتخابی بنام صلح‌ و سازش‌ند

کاش خیابان‌هایمان مملو از نام بچه‌های جنگ بود

ولی بچه‌هاشان آواره‌ی خیابان نمی‌شدند!

 

 

 

 

 

 

/ 2 نظر / 25 بازدید
خواننده خاموش

این مطلب و دیدتان شایسته پرداختن بیشتر از اینهاست.

محمدرضا

این مطلب را تمام و کمال نمی فهمم. خیلی سخت می نویسید گاهی