آدم

اما

تا آن‌شبی که حوّا کنارش بود

از سیب بیزار بود

/ 1 نظر / 7 بازدید
كوه

رهایش نمی‌کرد آدم حوا سیب‌ها را نشان داد سرگرم شد به سیب‌ها... حوا آدم را فریفت حوا می‌خواست تنها باشد حوا نمی‌خواست آدم باشد!