هیچ مامانی حق نداره تا بچه ش بیدار نشده، از کنارش پا بشه

فک کرده بود پیشش نیستم و پا شدم. دست کوچولوش خورد به پهلوم. همونجا هم موند و دوباره خوابید. تا وقتی‌که به پهلوش دراز بودم و مطمئن نشدم که خوابیده، حتی پهلومو عوض نکرده بودم. اما همین‌که پهلوم‌و عوض کردم... . حتی یه ربع قبلش بعدِ نماز صبح بود که رفتم دوش بگیرم. ازین دوشای پنج دقیقه‌ای قبل از کلاس. تا پشت در حمام اومده بود. یعنی انگار همین که دید تو رختخواب نیستم، بیدار شد و دنبالم گشت و بعد از آشپزخونه، اولین‌جا حمام بود که بذهنش رسید. یعنی فقط تو عرض سه چهار دقیقه‌ای که حضور فیزیکیم تو اتاق نبود...! یعنی ممکنه تو مغزش چه اتفاقاتی بیفته که این نبودن‌و حس بکنه. یعنی اثبات شده‌س که بچه با گرمای مادرش ... یعنی اثبات شده‌س که این گرما حتی اگه تو 8 سالگی یه لحظه نباشه، تا این‌حد... کمی ایستاد و دید نیومدم، در زد و صدام میزد... اونم با صدای یواش. شاید فکر میکرد ممکنه مادرجونش باشم و رفته باشم دانشگاه. صدام میزد مامان... "دلم میخواد بعد از کلمه‌ی مامان هزار تا نقطه بزارم. من با این کلمه کُماها رفته‌م"  در رو باز کرده بودم و با عطش لحن خودش گفتم "جونم، چرا زود بیدار شدی؟ امروز جمعه‌س". اصلا یه شب تا صب که یه بچه چشاشو می‌بنده، چرا اینهمه دل‌تنگی داره؟ چرا صب که پا میشه، انگار به مامانا همه دنیا رو میدن؟ گفت بیا خوابم نمیبره؛ خواب دارم... کارم دیگه تو حمام تمام شده بود و شیر آب رو بسته بودم. نور حمام چشاشو میزد، اخم قشنگی داشت و با تمام ابهت مردونه اما صدای نازکش گفت: مامان زود بیا نمی‌تونم بخوابم. ... نابود شدم ازین حرفش. هنوز شلوارکمو نپوشیده بودم که داشتم دوباره می‌افتادم کف خیس حمام. مث غصه‌ای که یهویی کمرتو خم می‌کنه، دولا شدم. دستمو سپر سنگ دسشویی کردم و سریع شلوارکمو پوشیدم‌و فقط داشتم به احساسش فک میکردم. به علاقه‌ش. به داغون‌شدن‌م. به محکم نبودنم. به نبودنش. به نبودنم. به بیدار شدناش. به بغض کردناش. موهامو لای حوله گذاشتم و بدو رفتم توی اتاق. هنوز چشاش باز بود. فک کردم باید براش بگم چرا یه‌لحظه بیدار شد و من‌و پیش خودش ندید. فک کردم باید جواب بدم به نگرانی‌ش. فک کردم حق نداشتم تا بیدار نشد از پیشش بلند شم. فکر کردم هیچ مامانی حق نداره تا بچه‌ش بیدار نشده از کنارش پا بشه. باید دلیل بیارم که تبرئه شم. آره فک می‌کردم گناه کردم. سرمو خم کردمو حوله رو انداختم رو موهام، شروع کردم به آبگیری‌ش. همینطوری هم حرف میزدم و میگفتم باید برم دانشگاه تا ساعت 8 به کلاس برسم ولی همین الان میام پیشت حسینم. دوباره حوله رو مث کلاه رو موهام سوار کردمو رفتم پیشش؛ تو رختخواب‌ش. خرسیشو بغلش دادم‌ اما دستشو گذاشت تو دستمو خیلی آروم چشاشو بست. بوسش می‌دادم. هی لبامو به بهونه‌ی بوس رو گونه‌هاش می‌چسبوندم. هی.. من... خوابید...

 

/ 2 نظر / 109 بازدید
فرج الله فيروزي تبار

با سلام. به دنبال کسانی هستیم که می خواهند از طریق سایت یا وبلاگ شان درآمد کسب کنند. آیا می دانید همکاری در فروش به چه معناست و چگونه می توان از طریق مشارکت در فروش پول درآورد ؟ برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر بروید http://www.parsys.biz/orderwork.aspx?rgm=faraj2001

ماه مون

خدا حفظش کنه. پس اون یکی پسر کجا بود؟