سردم است

مثل

سرمای ِ ظهر تابستان

بوسه‌هایت چه کیف می‌دادند

/ 1 نظر / 23 بازدید
كوه

بوسیدن بهانه است گرما از دل تن آدم است که می‌سوزد آتش می‌سوزاند!