حُسنیه
Contact me
My Profile
Blog Author(s) حُسنیه
Previous Months Home Archive شهریور ٩٥ شهریور ٩٤ امرداد ٩٤ اردیبهشت ٩٤ بهمن ٩۳ دی ٩۳ آذر ٩۳ شهریور ٩۳ امرداد ٩۳ تیر ٩۳ خرداد ٩۳ اردیبهشت ٩۳ فروردین ٩۳ اسفند ٩٢ بهمن ٩٢ دی ٩٢ آذر ٩٢ آبان ٩٢ مهر ٩٢ شهریور ٩٢ امرداد ٩٢ تیر ٩٢ فروردین ٩٢ اسفند ٩۱ بهمن ٩۱ آذر ٩۱ آبان ٩۱ مهر ٩۱ شهریور ٩۱ امرداد ٩۱ تیر ٩۱ خرداد ٩۱ اردیبهشت ٩۱ اسفند ٩٠ بهمن ٩٠ دی ٩٠ آذر ٩٠ آبان ٩٠ مهر ٩٠ شهریور ٩٠ امرداد ٩٠ تیر ٩٠ خرداد ٩٠ اردیبهشت ٩٠ فروردین ٩٠ اسفند ۸٩ بهمن ۸٩ دی ۸٩ More ...
      یخ ِ نُه ()
شهریور دوست‌داشتنی by: حُسنیه

به عشق شهرکتاب، شب رو خوابید. قبلش ازم پرسید که ساعت چند درِ شهرکتاب رو باز میکنن. گفتم باید 8ونیم باز باشن. ساعت 8وربعِ صب بیدار شد. بیدارم کرد. اعلام ساعت کرد و بعد خودش برای مسواک‌زدن پا شد. منم داداش‌حسن‌ش رو آروم صدا زدم. صدای ریزی ازش درومد که: مامان خوابم میاد. گفتم داداش داره حاضر میشه که بریم شهرکتاب. دوباره با چشمای بسته و صدای ته‌چاهی گفت: "مگه بعدازظهر باز نیست؟ الان خوابم میاد". مونده بودم بین دو حس متفاوت چیکار کنم. خیلی صحنه‌ی خنده‌داری درست شده بود.

ساعت 9 صب، ما سه نفر شهرکتاب بودیم

...

ما سه تا رو جاهای مختلف شهرکتاب باید پیدا میکردن. دو ساعتی رو در سکوت و فکر و نگاه توی شهرکتاب گذروندیم و بعدش با کلی نایلکسِ کتاب و رمان نوجوانان و سی دی اومدیم بیرون.

حسین جدیدا عاشق تاریخ شده. یعنی از وقتی کلاس چهارم رفته، انقدر فهمیده که تاریخ رو دوست داره که کل کتاب درسی‌ش رو از بر کرده بوده، طوریکه زنگهای تاریخ، معلم به حسین به شوخی می‌گفت: تو برو این زنگ رو صفا کن. برای همین دیروز تا تونست کتابهای تاریخی و دزددریایی‌ها و کاشفان و دایناسورها و پک لوک خوش‌شانس رو گرفت و محمدحسن هم دو سه تا کتاب تخیلی مثل گربه‌ی چکمه‌پوش اما سی‌دی‌هایی مربوط به ربات‌ها. من ولی مدام دنبال کتابی بودم که درمورد سن نوجوان بهشون اطلاعات بده، کتابی که با ادبیاتی مختص سن و روحیه‌ی الانشون، درمورد بلوغ و تغییرات روحی و جسمی، درمورد خطرات برخی از این تغییرات بهشون اطلاعات بده. سه کتابی از نویسندگان ایرانی و خارجی گرفتم، البته مسئول این بخش از شهرکتاب هم خیلی توی پیداشدن این نوع کتاب کمکم کرده بود.

دیشب دوتایی داشتن کتاب تغییرات جسمی و روحی هنگام بلوغ رو میخوندن. یواشکی تحت‌نظرشون که می‌گرفتم، میدیدم که با چه دقتی زل زدن به کتاب و حتی لابه‌لاش خنده‌شون می‌گیره.

صب قبل از اینکه بیدار شن، صفحات کتاب رو با دقت خوندم، خودمم خنده‌م گرفته بود.

خوشحالم که هم خودشون براحتی پذیرای خوندن این کتاب شده بودن و هم من این نیاز رو از همین الان براشون حس کردم. خوشحالم که پسِ ذهنشون به مدیریت رفتارهای این سنشون میپردازن و میدونن که با چه تغییراتی روبه رو خواهند شد. خوشحالم که امروز سر صبحونه، حسین کامل غذاش رو خورد چون توی کتاب، یکی از علل بلوغ دیررس رو سوء‌تغذیه خونده بود. امیدوارم پشیمون نشم.

...

همه‌چیز این شش روزی که با همیم خوبه

ما خیلی خوشحالیم

 

 

  Comments ()
Recent Posts چادرِ رنگیِ مادر یه لذتهایی رو باید توی 13سالگی تجربه کرد دریا رو بغل زده بودیم ما خیلی باحالیم، خیلی من و دلتنگی به توافق رسیدیم بُقچه پسر کو ندارد نشان از مادر! الکی‌های تلخ اصلا حسین... بازیِ بچه‌ی همسایه