حُسنیه
Contact me
My Profile
Blog Author(s) حُسنیه
Previous Months Home Archive شهریور ٩٥ شهریور ٩٤ امرداد ٩٤ اردیبهشت ٩٤ بهمن ٩۳ دی ٩۳ آذر ٩۳ شهریور ٩۳ امرداد ٩۳ تیر ٩۳ خرداد ٩۳ اردیبهشت ٩۳ فروردین ٩۳ اسفند ٩٢ بهمن ٩٢ دی ٩٢ آذر ٩٢ آبان ٩٢ مهر ٩٢ شهریور ٩٢ امرداد ٩٢ تیر ٩٢ فروردین ٩٢ اسفند ٩۱ بهمن ٩۱ آذر ٩۱ آبان ٩۱ مهر ٩۱ شهریور ٩۱ امرداد ٩۱ تیر ٩۱ خرداد ٩۱ اردیبهشت ٩۱ اسفند ٩٠ بهمن ٩٠ دی ٩٠ آذر ٩٠ آبان ٩٠ مهر ٩٠ شهریور ٩٠ امرداد ٩٠ تیر ٩٠ خرداد ٩٠ اردیبهشت ٩٠ فروردین ٩٠ اسفند ۸٩ بهمن ۸٩ دی ۸٩ More ...
      یخ ِ نُه ()
شوهرتان را پرستش کنید by: حُسنیه

باید یکی به زنها بگوید که همراهی دوشادوش مردهاشان توی بازار، حتی اگر با غُر هم همراه باشد، می‌ارزد.

باید یکی به زنها بگوید همینکه فقط نگران سِت‌کردن کیف و کفشُ آستین‌دستُ روسری‌شان هستند و نه نگران حساب‌کردن اجناس از کارت بانکی‌شان. که هی بسوزند چون یادشان می‌آید با سختی ساعتها ترجمه و تدریس، دوزاری درآورده‌اند و باید حواسشان به خریدهای غیرواجب باشد، می‌ارزد.

باید یکی به زنهای اینروزهای آخر اسفند، لذتهاشان را یادآوی کند.

شماها خیلی خوشبختید که سایه‌ی مردتان را دارید.

من اگر جای شما بودم، می‌پرستیدمش. نترسید، بپرستیدش

  Comments ()
Recent Posts چادرِ رنگیِ مادر یه لذتهایی رو باید توی 13سالگی تجربه کرد دریا رو بغل زده بودیم ما خیلی باحالیم، خیلی من و دلتنگی به توافق رسیدیم بُقچه پسر کو ندارد نشان از مادر! الکی‌های تلخ اصلا حسین... بازیِ بچه‌ی همسایه