حُسنیه
Contact me
My Profile
Blog Author(s) حُسنیه
Previous Months Home Archive شهریور ٩٥ شهریور ٩٤ امرداد ٩٤ اردیبهشت ٩٤ بهمن ٩۳ دی ٩۳ آذر ٩۳ شهریور ٩۳ امرداد ٩۳ تیر ٩۳ خرداد ٩۳ اردیبهشت ٩۳ فروردین ٩۳ اسفند ٩٢ بهمن ٩٢ دی ٩٢ آذر ٩٢ آبان ٩٢ مهر ٩٢ شهریور ٩٢ امرداد ٩٢ تیر ٩٢ فروردین ٩٢ اسفند ٩۱ بهمن ٩۱ آذر ٩۱ آبان ٩۱ مهر ٩۱ شهریور ٩۱ امرداد ٩۱ تیر ٩۱ خرداد ٩۱ اردیبهشت ٩۱ اسفند ٩٠ بهمن ٩٠ دی ٩٠ آذر ٩٠ آبان ٩٠ مهر ٩٠ شهریور ٩٠ امرداد ٩٠ تیر ٩٠ خرداد ٩٠ اردیبهشت ٩٠ فروردین ٩٠ اسفند ۸٩ بهمن ۸٩ دی ۸٩ More ...
      یخ ِ نُه ()
هتل‌داران محترم! آشپز نمی‌خواهید؟ by: حُسنیه

اگر عاشق آشپزی باشید و بلد باشید چگونه با تمام عشق‌ و احساستان برای آدم‌های دوست‌داشتنی زندگی‌تان بپزید و نسبتا هم دست‌پخت‌تان خوب باشد, طوری‌که خودتان را به‌وجد بیندازد ولی مرد غذاخور به اصطلاح خودم؛ بُخوری در زندگی گیرتان نیاید, تا عمر دارید دلتان می‌خواهد توی یک آشپزخانه‌ی رستوران, هتل یا هرجایی که خیل جمعیتی را مشغول غذاخوردن دست‌پختتان ببینید استخدام شوید.

آقای سیدمهدی شجاعی! پیرو "لباس خواب صورتی‌ات", و پیرو "مایوی زرشکی مردانه‌م", ته‌چین با گوشت بوقلمون را هم اضافه کن! امروز پختم.

  Comments ()
Recent Posts چادرِ رنگیِ مادر یه لذتهایی رو باید توی 13سالگی تجربه کرد دریا رو بغل زده بودیم ما خیلی باحالیم، خیلی من و دلتنگی به توافق رسیدیم بُقچه پسر کو ندارد نشان از مادر! الکی‌های تلخ اصلا حسین... بازیِ بچه‌ی همسایه