حُسنیه
Contact me
My Profile
Blog Author(s) حُسنیه
Previous Months Home Archive شهریور ٩٥ شهریور ٩٤ امرداد ٩٤ اردیبهشت ٩٤ بهمن ٩۳ دی ٩۳ آذر ٩۳ شهریور ٩۳ امرداد ٩۳ تیر ٩۳ خرداد ٩۳ اردیبهشت ٩۳ فروردین ٩۳ اسفند ٩٢ بهمن ٩٢ دی ٩٢ آذر ٩٢ آبان ٩٢ مهر ٩٢ شهریور ٩٢ امرداد ٩٢ تیر ٩٢ فروردین ٩٢ اسفند ٩۱ بهمن ٩۱ آذر ٩۱ آبان ٩۱ مهر ٩۱ شهریور ٩۱ امرداد ٩۱ تیر ٩۱ خرداد ٩۱ اردیبهشت ٩۱ اسفند ٩٠ بهمن ٩٠ دی ٩٠ آذر ٩٠ آبان ٩٠ مهر ٩٠ شهریور ٩٠ امرداد ٩٠ تیر ٩٠ خرداد ٩٠ اردیبهشت ٩٠ فروردین ٩٠ اسفند ۸٩ بهمن ۸٩ دی ۸٩ More ...
      یخ ِ نُه ()
مردان با نوازش سرانگشتانتان آرام می‌شوند! by: حُسنیه

 

هرچی بزرگتر می‌شن به معجزه‌‌ی سرانگشتم بیشتر پی می‌برم. حسن و حسین نه فقط وقتی که بچه بودن باید بین‌شون می‌خوابیدم و پشتشون یا دست‌شون رو با سرانگشتام دست می‌کشیدم تا بخوابن یا حتی آروم شن بلکه الان هم هر دو هفته که هم رو می‌بینیم, دستمو میخوان, که آروم رو دستشون بکشم تا بخوابن.

 

یکبار داشتم فکر می‌کردم مطمئنا این روش روی مردها هم باید جواب خوبی بده و خستگی رو از تن‌شون بگیره. شاید بعدترها درین مورد تحقیق بیشتری کردم و این عنوان رو کامل.


  Comments ()
Recent Posts چادرِ رنگیِ مادر یه لذتهایی رو باید توی 13سالگی تجربه کرد دریا رو بغل زده بودیم ما خیلی باحالیم، خیلی من و دلتنگی به توافق رسیدیم بُقچه پسر کو ندارد نشان از مادر! الکی‌های تلخ اصلا حسین... بازیِ بچه‌ی همسایه