حُسنیه
Contact me
My Profile
Blog Author(s) حُسنیه
Previous Months Home Archive شهریور ٩٥ شهریور ٩٤ امرداد ٩٤ اردیبهشت ٩٤ بهمن ٩۳ دی ٩۳ آذر ٩۳ شهریور ٩۳ امرداد ٩۳ تیر ٩۳ خرداد ٩۳ اردیبهشت ٩۳ فروردین ٩۳ اسفند ٩٢ بهمن ٩٢ دی ٩٢ آذر ٩٢ آبان ٩٢ مهر ٩٢ شهریور ٩٢ امرداد ٩٢ تیر ٩٢ فروردین ٩٢ اسفند ٩۱ بهمن ٩۱ آذر ٩۱ آبان ٩۱ مهر ٩۱ شهریور ٩۱ امرداد ٩۱ تیر ٩۱ خرداد ٩۱ اردیبهشت ٩۱ اسفند ٩٠ بهمن ٩٠ دی ٩٠ آذر ٩٠ آبان ٩٠ مهر ٩٠ شهریور ٩٠ امرداد ٩٠ تیر ٩٠ خرداد ٩٠ اردیبهشت ٩٠ فروردین ٩٠ اسفند ۸٩ بهمن ۸٩ دی ۸٩ More ...
      یخ ِ نُه ()
عرق را باید با مرد خورد by: حُسنیه

 

 

می‌گویند "عرق را باید با مرد خورد". درست هم می‌گویند، زندگی را باید با مرد کرد. نفس را باید کنار مرد کشید. بماند که کمتر مردی می‌شود یافت اما ... بقول سیدمهدی شجاعی: "کسی اگر صفت نداشته باشد، به درد هر کاری ممکن است بخورد، إلّا عرق‌خوری"...

 

روده‌درازی نکنم، میلاد آقا مجتبی بود؛ امام حسن. دل توی دلم نبود که حسن داشتم و باید براش هدیه‌ای می‌گرفتم. با داداشش؛ مشورت کردم، اول خوشحال شد ولی بعد گفت: "چرا تولد امام حسین، برای من هدیه‌ای نگرفته بودی؟" و رفت...

 

می‌گویند "عرق را باید با مرد خورد"؛ به شبهای توی رختخوابمون فکر می‌کنم. به اینکه هنوز موقع شب‌بخیرگفتن، بدون حرف، چشم توی چشم، دستشو دراز می‌کنه کنارش، موازاتش _یعنی بیا کمی پیشمون دراز بکش_ و من که هیچ‌وقت عادت به این رفتار حسن پیدا نمی‌کنم، مشتاقانه بغلش می‌کنم و می‌بوسمش اما تا صورتم بهش نزدیک نشده می‌گه: "داداش رو هم بعدش بغل کن". تکراری‌ست، سرتان درد می‌آید.

 

می‌گویند "عرق را باید با مرد خورد". امروز که مارپله بازی می‌کردیم. مهره‌ی من اصلا 6 نمی‌آورد. حسین حتی داشت به مرحله‌ی آخر نزدیک می‌شد. حسن اما هر مهره‌ی 6یی که می‌زد می‌گفت: "اینو می‌دم به مامان"، "اینو برای مامان می‌زنم". این بشر حتی قواعد بازی رو هم عوض می‌کنه.

 

به اسمش فکر می‌کنم، به رفتارهاش، به مرامش، به کرمش، به میلادی که خاطره شده برامون...

 

آقامجتبی! یه جرعه از کرمتو با عالم عوض نمی‌کنم...

 

‌ 

  Comments ()
Recent Posts چادرِ رنگیِ مادر یه لذتهایی رو باید توی 13سالگی تجربه کرد دریا رو بغل زده بودیم ما خیلی باحالیم، خیلی من و دلتنگی به توافق رسیدیم بُقچه پسر کو ندارد نشان از مادر! الکی‌های تلخ اصلا حسین... بازیِ بچه‌ی همسایه