حُسنیه
Contact me
My Profile
Blog Author(s) حُسنیه
Previous Months Home Archive شهریور ٩٥ شهریور ٩٤ امرداد ٩٤ اردیبهشت ٩٤ بهمن ٩۳ دی ٩۳ آذر ٩۳ شهریور ٩۳ امرداد ٩۳ تیر ٩۳ خرداد ٩۳ اردیبهشت ٩۳ فروردین ٩۳ اسفند ٩٢ بهمن ٩٢ دی ٩٢ آذر ٩٢ آبان ٩٢ مهر ٩٢ شهریور ٩٢ امرداد ٩٢ تیر ٩٢ فروردین ٩٢ اسفند ٩۱ بهمن ٩۱ آذر ٩۱ آبان ٩۱ مهر ٩۱ شهریور ٩۱ امرداد ٩۱ تیر ٩۱ خرداد ٩۱ اردیبهشت ٩۱ اسفند ٩٠ بهمن ٩٠ دی ٩٠ آذر ٩٠ آبان ٩٠ مهر ٩٠ شهریور ٩٠ امرداد ٩٠ تیر ٩٠ خرداد ٩٠ اردیبهشت ٩٠ فروردین ٩٠ اسفند ۸٩ بهمن ۸٩ دی ۸٩ More ...
      یخ ِ نُه ()
رازهایی بین مادران و پسران 2 by: حُسنیه

 اگه مثل من در خونه کار می‌کنین، بدونین هرچقدر که سختتون باشه و با فرزندتون صحبت کنین و مهم‌بودن کار رو بهش بگین که کمی تنهاتون بذاره و یا کم‌تر حرف بزنه، باز دوس داره که دور و برتون باشه، باهاتون حرف بزنه، وقت ازتون بگیره و صدای کیبوردتون رو بشنوه، اصلا نگاهتون کنه.

اگه مثل من در خونه کار می‌کنین، تا جایی‌که می‌تونین کارتون رو برای فرزندتون توضیح بدین، مطمئن باشید اسم تمام مجلاتی که توش می‌نویسین و موضوع تخصصی ترجمه‌هایی که انجام می‌دین و مسئولی که ازش مصاحبه می‌گیرین رو می‌دونه و برای هم‌کلاسی‌ها و معلم‌ش تعریف می‌کنه و کلی الگوبرداری می‌کنه از نوع حرف‌زدنتون با همکاران و دوستاتون...

اگه مثل من در خونه کار می‌کنین، لذت ببرین از اینکه دو جفت چشم کنارتون زل زده‌ن به صفحه مانیتور و مثل الان من دارن همین جملات رو می‌خونن و منتظرن که بفرستمش تو وبلاگ...

 

 

  Comments ()
Recent Posts چادرِ رنگیِ مادر یه لذتهایی رو باید توی 13سالگی تجربه کرد دریا رو بغل زده بودیم ما خیلی باحالیم، خیلی من و دلتنگی به توافق رسیدیم بُقچه پسر کو ندارد نشان از مادر! الکی‌های تلخ اصلا حسین... بازیِ بچه‌ی همسایه