حُسنیه
Contact me
My Profile
Blog Author(s) حُسنیه
Previous Months Home Archive شهریور ٩٥ شهریور ٩٤ امرداد ٩٤ اردیبهشت ٩٤ بهمن ٩۳ دی ٩۳ آذر ٩۳ شهریور ٩۳ امرداد ٩۳ تیر ٩۳ خرداد ٩۳ اردیبهشت ٩۳ فروردین ٩۳ اسفند ٩٢ بهمن ٩٢ دی ٩٢ آذر ٩٢ آبان ٩٢ مهر ٩٢ شهریور ٩٢ امرداد ٩٢ تیر ٩٢ فروردین ٩٢ اسفند ٩۱ بهمن ٩۱ آذر ٩۱ آبان ٩۱ مهر ٩۱ شهریور ٩۱ امرداد ٩۱ تیر ٩۱ خرداد ٩۱ اردیبهشت ٩۱ اسفند ٩٠ بهمن ٩٠ دی ٩٠ آذر ٩٠ آبان ٩٠ مهر ٩٠ شهریور ٩٠ امرداد ٩٠ تیر ٩٠ خرداد ٩٠ اردیبهشت ٩٠ فروردین ٩٠ اسفند ۸٩ بهمن ۸٩ دی ۸٩ More ...
      یخ ِ نُه ()
تیم ماه‌نامه‌ی رشد! دستتون درد نکنه by: حُسنیه

 

 

محمدحسن خاله فهیمه رو صدا میکنه: خافهیم!

 

خاله فهیمه‌ش: ها؟

 

دوباره محمدحسن: خافهیم؟

 

باز خاله فهیمه‌ش می‌گفت: ها؟

 

محمدحسن: اینو داده بیز خافهیم

 

خاله فهیم: این چی بیز؟

 

محمدحسن: میگم اینووو داده بیز

 

خاله فهیم باعصبانیت: داده بیز چی بیز؟

 

محمدحسن هم با ناراحتی میگه: اااه شما اصن نمی‌بیزی

 

محمدحسین، بی‌طرف ماجرا افزود: داداش این رو ولش بی‌بیز؛ خاله‌فهیم خنگ بیز

 

 

 

فرهنگ‌لغت دوقلوها و خاله فهیم بیزبیزی:

 

داده بیز: داشته باش

 

چی بیز: چی هست؟

 

نمی‌بیزی: نمی‌فهمی

 

ولش بی‌بیز: ولش کن

 

خنگ بیز: بووق

 

خیلی مشخص بود؟

 

 

این مکالمات اثرات خواندن ماه‌نامه‌های مجله‌ی رشد کودک و نوجوان؛ بخش بیزبیز پشه‌ها با نویسندگی خانم طاهره ایبد می‌باشد

 

داستان از این قراره: تعدادی پشه بدنیا می‌آن و تمام حرفهاشون بیزبیز داره و شدیدا هم نویسنده‌ی محترم این قسمت خوب تونسته هر ماه این رو ادامه بده. طوری‌که کل اعضای خونواده منتظر اومدن مجله باشیم تا اول ادامه‌ی بیزبیزپشه‌ها رو بخونیم. اونهم با یه رسم خاص. خاله فهیم و دوقلوها دراز به دراز کنار هم قرار میگیرن و با تقلیدصدا؛ دقیقا تقلیدصدای پشه‌ها همش بیزبیز میکنن و کل جمع از هر جای اتاق بالا سرشون سبز میشن و فقط میخندن. فقط خواستم بگم خانم طاهره ایبد خیلی ممنونم بابت قلم خوبت. پسرام که چه عرض کنم، خودم بخاطر فضای شادی که مهمونمون میکنی، خیلی دوسش داریم

 

حالا همه به‌بیییز تا بیزبیز دیگر

 

 

 

 

 

  Comments ()
Recent Posts چادرِ رنگیِ مادر یه لذتهایی رو باید توی 13سالگی تجربه کرد دریا رو بغل زده بودیم ما خیلی باحالیم، خیلی من و دلتنگی به توافق رسیدیم بُقچه پسر کو ندارد نشان از مادر! الکی‌های تلخ اصلا حسین... بازیِ بچه‌ی همسایه