حُسنیه
Contact me
My Profile
Blog Author(s) حُسنیه
Previous Months Home Archive شهریور ٩٥ شهریور ٩٤ امرداد ٩٤ اردیبهشت ٩٤ بهمن ٩۳ دی ٩۳ آذر ٩۳ شهریور ٩۳ امرداد ٩۳ تیر ٩۳ خرداد ٩۳ اردیبهشت ٩۳ فروردین ٩۳ اسفند ٩٢ بهمن ٩٢ دی ٩٢ آذر ٩٢ آبان ٩٢ مهر ٩٢ شهریور ٩٢ امرداد ٩٢ تیر ٩٢ فروردین ٩٢ اسفند ٩۱ بهمن ٩۱ آذر ٩۱ آبان ٩۱ مهر ٩۱ شهریور ٩۱ امرداد ٩۱ تیر ٩۱ خرداد ٩۱ اردیبهشت ٩۱ اسفند ٩٠ بهمن ٩٠ دی ٩٠ آذر ٩٠ آبان ٩٠ مهر ٩٠ شهریور ٩٠ امرداد ٩٠ تیر ٩٠ خرداد ٩٠ اردیبهشت ٩٠ فروردین ٩٠ اسفند ۸٩ بهمن ۸٩ دی ۸٩ More ...
      یخ ِ نُه ()
مخاطِ بینی by: حُسنیه

توی بینی مایعی وجود داره که اسمش مخاطه، .و وقتی ما نفس می‌کشیم، گرد و خاک‌هایی که تو هوا هستن، به‌این مایع می‌چسبن و نمی‌زارن این میکروبا برن تو شکممون و داخل بینی‌مون تبدیل به آشغال می‌شن. اگه با دستمون اونا رو دربیاریم، اون میکروبا دستمونو مریض می‌کنن، بیماری پوستی می گیریم.

فهمیدین؟

...

یعنی نفهمیدین؟

یکی از پسرام با تعجب: چرا! فقط اسم اون مایعه رو یادم رفت

......

 

 

پیام اخلاقی: برای آموزش هر نکته‌ی اخلاقی به فرزندانتان، از راه علمی وارد شوید.

 

  Comments ()
Recent Posts چادرِ رنگیِ مادر یه لذتهایی رو باید توی 13سالگی تجربه کرد دریا رو بغل زده بودیم ما خیلی باحالیم، خیلی من و دلتنگی به توافق رسیدیم بُقچه پسر کو ندارد نشان از مادر! الکی‌های تلخ اصلا حسین... بازیِ بچه‌ی همسایه