حُسنیه
Contact me
My Profile
Blog Author(s) حُسنیه
Previous Months Home Archive شهریور ٩٥ شهریور ٩٤ امرداد ٩٤ اردیبهشت ٩٤ بهمن ٩۳ دی ٩۳ آذر ٩۳ شهریور ٩۳ امرداد ٩۳ تیر ٩۳ خرداد ٩۳ اردیبهشت ٩۳ فروردین ٩۳ اسفند ٩٢ بهمن ٩٢ دی ٩٢ آذر ٩٢ آبان ٩٢ مهر ٩٢ شهریور ٩٢ امرداد ٩٢ تیر ٩٢ فروردین ٩٢ اسفند ٩۱ بهمن ٩۱ آذر ٩۱ آبان ٩۱ مهر ٩۱ شهریور ٩۱ امرداد ٩۱ تیر ٩۱ خرداد ٩۱ اردیبهشت ٩۱ اسفند ٩٠ بهمن ٩٠ دی ٩٠ آذر ٩٠ آبان ٩٠ مهر ٩٠ شهریور ٩٠ امرداد ٩٠ تیر ٩٠ خرداد ٩٠ اردیبهشت ٩٠ فروردین ٩٠ اسفند ۸٩ بهمن ۸٩ دی ۸٩ More ...
      یخ ِ نُه ()
من در مسلکِ مسئول by: حُسنیه

 

دارم برای یکی از نیروهای نشریه توضیح می‌دم که هدف من از این متنی که می‌خوام، نگه‌داشتن کانون گرم خونواده‌س؛ اینکه بگیم چطور می‌شه با یه شوهر بدبین و حسّاس رفتار کرد یا با پوشیدن چه رنگ لباس و مدل مویی شوهر رو به آرامش رسوند یا حتی‌تر به مردها باید آموزش بدیم برای تولد همسرشون چطور هدیه‌شون رو کادو کنن و چطور تقدیمش...

 

آخر صحبت می‌گه از این هدف‌ت خیلی خوشم اومد. خیلی عالیه که به این جزئیات می‌خوای بها بدی و توجه کنی...

 

و بعد من می‌مونم با تفکری عمیق که واقعا همه‌ی زن‌ها با این رفتارها به‌نتیجه می‌رسن؟ یا خودِ من که اینها رو فوتِ آب بودم و تو خون‌م عجین شده بود به کجا رسیدم؟

 

یادم باشه تو تماس بعدی به این نویسنده‌م بگم قسمت‌های دیگه‌ی این مطلب زنجیره‌ای رو به محبت و رسیدگی به‌اندازه بپردازه. خانم‌ها باید بدونن بعضی مردها جنبه‌ی محبت زیاد رو ندارن. خانم‌ها باید بدونن محبت زیاد هم باعث گندیدگی می‌شه. مثل آب زیاد برای یه گل.

 

حالا بماند که باید فکر کنیم تو اتاق فکرمون که خوب این زن بقیه‌ی محبتش رو کجا خالی کنه اگه برای شوهرش ظرف و اندازه قائل بشه؟

 

وای اگر زنی پُر از احساس باشه. یعنی باید بگیم زن‌های احساسی نباید ازدواج کنند؟ یا چه‌جوری شوهری پیدا کنن که مث خودشون سرشار از احساس باشه و نیازش به محبت هم بالا تا کار خراب نشه.

 

چقدر مسئول نشریه‌‌هایی که اختصاصی زنان نیس، خوش‌به‌حالشونه که به این خوددرگیری ذهنی دچار نمی‌شن

 

 

 

یه "خدایا به امید خودت" می‌گم و پا می‌شم به غذای روی گاز سری بزنم؛ بچه‌ها مطمئنا دیگه گشنه‌شون شده

 

 

 

  Comments ()
Recent Posts چادرِ رنگیِ مادر یه لذتهایی رو باید توی 13سالگی تجربه کرد دریا رو بغل زده بودیم ما خیلی باحالیم، خیلی من و دلتنگی به توافق رسیدیم بُقچه پسر کو ندارد نشان از مادر! الکی‌های تلخ اصلا حسین... بازیِ بچه‌ی همسایه