حُسنیه
Contact me
My Profile
Blog Author(s) حُسنیه
Previous Months Home Archive شهریور ٩٥ شهریور ٩٤ امرداد ٩٤ اردیبهشت ٩٤ بهمن ٩۳ دی ٩۳ آذر ٩۳ شهریور ٩۳ امرداد ٩۳ تیر ٩۳ خرداد ٩۳ اردیبهشت ٩۳ فروردین ٩۳ اسفند ٩٢ بهمن ٩٢ دی ٩٢ آذر ٩٢ آبان ٩٢ مهر ٩٢ شهریور ٩٢ امرداد ٩٢ تیر ٩٢ فروردین ٩٢ اسفند ٩۱ بهمن ٩۱ آذر ٩۱ آبان ٩۱ مهر ٩۱ شهریور ٩۱ امرداد ٩۱ تیر ٩۱ خرداد ٩۱ اردیبهشت ٩۱ اسفند ٩٠ بهمن ٩٠ دی ٩٠ آذر ٩٠ آبان ٩٠ مهر ٩٠ شهریور ٩٠ امرداد ٩٠ تیر ٩٠ خرداد ٩٠ اردیبهشت ٩٠ فروردین ٩٠ اسفند ۸٩ بهمن ۸٩ دی ۸٩ More ...
      یخ ِ نُه ()
خانم‌ها زرنگ باشید by: حُسنیه

 

توی آرشیو دلم هرزمانی بگردم، پُر از مطلبم. تفکیک جنسیتی‌ش هم کردم. مطالب مردونه‌م با مطالب زنونه‌م جدان. اما هیچ‌وقت دوست نداشتم و ندارم برخی ازین تجربه‌ها رو به کسی بگم، براشون رمز گذاشتم تا هیچ‌وقت هیچ‌کسی نخونتشون. ولی این یه نمونه رو استثنا قائل می‌شم و از بایگانی مخصوص خانوما درش میارم و می‌نویسم و می‌گم که اگه در شرف جدایی هستید، همون ابتدا خواستار نفقه‌تون باشید. اگه بچه دارید و عهده‌دار بچه هم هستید، حتما اینکار رو بکنید. مثل من فک نکنید بعد از چهار سال قراره قانون خدا به عدالت اجرا بشه و موقع رسیدگی به حق و حقوق، نفقه‌ی این مدت رو هم بگیرین. هجی میکنم برای خودم تا زخمش بیشتر تو دلم فرو بره؛ نفقه یعنی هزینه‌هایی که تو این مدت در وظیفه‌ی کلمه‌یی بنام "پدر" بوده؛ قانون لعنتی‌مون اصطلاحی داره بنام نفقه‌ی معوقه، که گرفتنی نیست. اصلا حقی برای خواستنش هم نداری.

 

زرنگ باشید خانوم‌های نشوز! نیمه‌مطلقه! متارکه! یا هر اصطلاح زشت دیگه. احساس رو در منطق‌تون حل کنین. زرنگ باشید.

 

 

  Comments ()
Recent Posts چادرِ رنگیِ مادر یه لذتهایی رو باید توی 13سالگی تجربه کرد دریا رو بغل زده بودیم ما خیلی باحالیم، خیلی من و دلتنگی به توافق رسیدیم بُقچه پسر کو ندارد نشان از مادر! الکی‌های تلخ اصلا حسین... بازیِ بچه‌ی همسایه