حُسنیه
Contact me
My Profile
Blog Author(s) حُسنیه
Previous Months Home Archive شهریور ٩٥ شهریور ٩٤ امرداد ٩٤ اردیبهشت ٩٤ بهمن ٩۳ دی ٩۳ آذر ٩۳ شهریور ٩۳ امرداد ٩۳ تیر ٩۳ خرداد ٩۳ اردیبهشت ٩۳ فروردین ٩۳ اسفند ٩٢ بهمن ٩٢ دی ٩٢ آذر ٩٢ آبان ٩٢ مهر ٩٢ شهریور ٩٢ امرداد ٩٢ تیر ٩٢ فروردین ٩٢ اسفند ٩۱ بهمن ٩۱ آذر ٩۱ آبان ٩۱ مهر ٩۱ شهریور ٩۱ امرداد ٩۱ تیر ٩۱ خرداد ٩۱ اردیبهشت ٩۱ اسفند ٩٠ بهمن ٩٠ دی ٩٠ آذر ٩٠ آبان ٩٠ مهر ٩٠ شهریور ٩٠ امرداد ٩٠ تیر ٩٠ خرداد ٩٠ اردیبهشت ٩٠ فروردین ٩٠ اسفند ۸٩ بهمن ۸٩ دی ۸٩ More ...
      یخ ِ نُه ()
  by: حُسنیه

 

این از اون وقت‌هاس که مثِ خوره می‌چسبه به خواسته‌هات و ول هم نمی‌کنه

متعهد هم که باشی، بدتر. بیشتر دلت می‌خواد برای یکی باشی و صدای یکی برات باشه

مث یه بیماری می‌ندازتت

خواستنِ داشتن صدای مردونه

صدای مردونه‌یی که مال خودت باشه صاحبش

لذتی که فقط خودت ببری 

صدای مردونه‌یی که فقط بخوای حرف بزنه

ساعتها

از هر چی و هر کجا

صدای مردونه‌یی که خودت انتخابش کرده باشی

هر وقت هم خواستی تماسش بگیری تا به لحن سلامش هی سکوت کنی

هضمش کنی

با سلول‌های بدنت یکی‌ش کنی

تمام این خواسته‌ها وقتی دفن میشن

یعنی

اشکهایی که

 

بهمراه

 

آب

 

قورت

 

داده می‌شه

 

 

 

 

 

  Comments ()
Recent Posts چادرِ رنگیِ مادر یه لذتهایی رو باید توی 13سالگی تجربه کرد دریا رو بغل زده بودیم ما خیلی باحالیم، خیلی من و دلتنگی به توافق رسیدیم بُقچه پسر کو ندارد نشان از مادر! الکی‌های تلخ اصلا حسین... بازیِ بچه‌ی همسایه