حُسنیه
Contact me
My Profile
Blog Author(s) حُسنیه
Previous Months Home Archive شهریور ٩٥ شهریور ٩٤ امرداد ٩٤ اردیبهشت ٩٤ بهمن ٩۳ دی ٩۳ آذر ٩۳ شهریور ٩۳ امرداد ٩۳ تیر ٩۳ خرداد ٩۳ اردیبهشت ٩۳ فروردین ٩۳ اسفند ٩٢ بهمن ٩٢ دی ٩٢ آذر ٩٢ آبان ٩٢ مهر ٩٢ شهریور ٩٢ امرداد ٩٢ تیر ٩٢ فروردین ٩٢ اسفند ٩۱ بهمن ٩۱ آذر ٩۱ آبان ٩۱ مهر ٩۱ شهریور ٩۱ امرداد ٩۱ تیر ٩۱ خرداد ٩۱ اردیبهشت ٩۱ اسفند ٩٠ بهمن ٩٠ دی ٩٠ آذر ٩٠ آبان ٩٠ مهر ٩٠ شهریور ٩٠ امرداد ٩٠ تیر ٩٠ خرداد ٩٠ اردیبهشت ٩٠ فروردین ٩٠ اسفند ۸٩ بهمن ۸٩ دی ۸٩ More ...
      یخ ِ نُه ()
کشف‌شدنی و بی‌رحم by: حُسنیه

 

کار مردها تو انتخاب همسر خیلی سخته. اصلا کاری به معقولات اخلاقی و رفتاری و عقیدتی ندارم که چطور یه دختر رو بشناسن و خیلی این شناخت سخته و این حرف‌ها. فقط حرفم روی ظاهره. زیبایی‌های زنانه خیلی متنوع‌س. تشخیص میزان زیبایی یک دختر خیلی مشکله. درسته همه‌ی زنها شبیه به هم نیستن و نمی‌شه درمورد همه‌شون اینطور نسخه داد چون بعضی از زنها واقعا فقط وقتی پوشش دارن، کمی زیبا به‌نظر می‌رسن وگرنه...

اما حرف من با دسته‌ی زیادی از زنها و دخترهاس که بی‌نهایت مهربان‌ند اما بی‌رحم.

بی‌رحمِ جذاب.

بی‌رحمِ زیبا.

مشخصه که منظورم از این بی‌رحمی، بی‌رحمی تو رفتار نیس؟ بی‌رحمی ظاهری منظورمه. ظاهرشون یه بی‌رحمی خاصی داره. برای هر کسی ارزش قائل نیستن که کمی از زیبایی‌هاشون‌و کشف کنه. زیبایی ظاهرش رو به هر کسی نشون نمی‌ده، منظورم این نیس که نقاب یا پوشیه می‌زنه، نه. گاهی پیش میاد یه رنگ‌هایی از روسری بیشتر به آدم میاد، اصلا آدمو ازین‌رو به اون‌رو می‌کنه درحالیکه‌رنگ دیگه‌ای همچین اثری توی ظاهر نداره؛ اصلا نداره. یا حتی برای حضور تو بعضی مکان‌ها، ترجیح می‌ده با پوشش مقنعه مشکی زیر چادر باشه تا روسری‌های رنگی. بسته به محیط و افراد توی اون فضا، حریم و حدش رو مشخص می‌کنه.

یا حتی قشر چادری‌ها؛ خیلی‌هاشون خیلی وقت‌ها که جلوی آینه قبل از سرکردن چادر، با مانتو ایستادن، به ذهنشون می‌رسه که من اگه با این مانتو بیرون برم، بدون اینکه مث برخی دخترا، حتی زمانی رو صرف آرایشم بکنم، چقدر جذاب به‌نظر می‌رسم. بعد یه خنده‌ای می‌کنه و حتی تو اتاق‌ها، جلوی بقیه‌ی اعضای خونواده مانور می‌ره اما با بی‌رحمی تمام موقع بیرون‌اومدن از خونه، چادر رو می‌ندازه رو سرش، کِشش رو ردیف می‌کنه تو سر. کیف‌ش رو می‌گیره زیر چادر و با دستش جلوی چادر رو نگه‌ می‌داره، بعد راهی می‌شه.

بعضی از زیبایی‌های برخی از زنها باید در طول زمان و به مرور دیده بشن. دیده که نه، کشف بشن.

گاهی رنگ چشم‌ها حتی توی دیدار اول، زیاد نفوذ و جذابیتی نداره که تو دیدارهای بعدی مخصوصا وقتی با پوشش جدید، شال و روسری رنگی با چادر مشکی هستن، خودشو نشون میده که البته شب و روز بودن این دیدار هم خیلی توی این کشف و شهود موثره.

برخی از دخترا و زن‌ها با پوشش‌های مختلف خونگی و بیرونی، به حدی تغییر می‌کنن که فکر می‌کنی با حوّای دیگه‌ای روبرو شدی.

خواستم بگم مردها حواسشون جمع باشه، بعضی زنها همینطوری‌ان؛ کشف‌شدنی و بی‌رحم

 

  Comments ()
Recent Posts چادرِ رنگیِ مادر یه لذتهایی رو باید توی 13سالگی تجربه کرد دریا رو بغل زده بودیم ما خیلی باحالیم، خیلی من و دلتنگی به توافق رسیدیم بُقچه پسر کو ندارد نشان از مادر! الکی‌های تلخ اصلا حسین... بازیِ بچه‌ی همسایه