حُسنیه
Contact me
My Profile
Blog Author(s) حُسنیه
Previous Months Home Archive شهریور ٩٥ شهریور ٩٤ امرداد ٩٤ اردیبهشت ٩٤ بهمن ٩۳ دی ٩۳ آذر ٩۳ شهریور ٩۳ امرداد ٩۳ تیر ٩۳ خرداد ٩۳ اردیبهشت ٩۳ فروردین ٩۳ اسفند ٩٢ بهمن ٩٢ دی ٩٢ آذر ٩٢ آبان ٩٢ مهر ٩٢ شهریور ٩٢ امرداد ٩٢ تیر ٩٢ فروردین ٩٢ اسفند ٩۱ بهمن ٩۱ آذر ٩۱ آبان ٩۱ مهر ٩۱ شهریور ٩۱ امرداد ٩۱ تیر ٩۱ خرداد ٩۱ اردیبهشت ٩۱ اسفند ٩٠ بهمن ٩٠ دی ٩٠ آذر ٩٠ آبان ٩٠ مهر ٩٠ شهریور ٩٠ امرداد ٩٠ تیر ٩٠ خرداد ٩٠ اردیبهشت ٩٠ فروردین ٩٠ اسفند ۸٩ بهمن ۸٩ دی ۸٩ More ...
      یخ ِ نُه ()
مردهای ایرانی مسبب فمنیسم by: حُسنیه

 

ترجمه‌ی ده صفحه‌ای رو تحویل می‌دم. ده هزار تومن بهم می‌دن. دو بسته پسته برا پسرا می‌خرم و زود میام خونه. الانه که از کلاس قرآن برسن، پسته براشون خوبه.

ازینکه می‌خوام به آقای مدیرمسوول ایمیل بزنم برای چهار ماه دیرکرد حقوق، گریه‌م می‌گیره. خجالت می‌کشم. با خودم فک می‌کنم از کجا بگم. از چی شروع کنم. اصلا چرا باید برای گرفتن حقوق ایمیل بزنم و چرا خودشون نباید بفهمن و بدن. چرا می‌خوان غرورمو بشکونن. حساب بانکم حتی دیگه اجازه‌ی برداشت نمی‌ده و این بیشتر از هر چیزی آزارم می‌ده. مغزم کار نمی‌کنه وقتی کیف پولم خالیه. یاد اروپا و آمریکا می‌افتم.

یاد اینکه همیشه ازین تاریخچه‌ی فمنیسم بدم می‌اومد. می‌ترسم نکنه همون بشه که 150 سال پیش تو این کشورها پیش اومد که میخواستن سرمایه‌دارها، سرمایه بیشتری ببرن، زنان رو وارد کار کردن و کار بیشتر کشیدن و حقوق کمتری دادن. یعنی عاقبت ایران بدتر می‌شه که حقوق کم رو هم به زنها نمیدن؟ به مدیرمسوول ایمیل بزنم یا به رییس سازمان اوقاف مسیج... رییس سازمان اوقافی که بارها مزاحمم شده بود و خواست پول‌ها برام بریزه. حتی یه‌لحظه‌ی دیدارهای اینطوری رو نمی‌تونم تصور کنم. بدم میاد. نفرت دارم ازینکه محبت زنانه‌م پای مردی بره که دوسش ندارم. من متنفر بدنیا نیومدم. منو متنفر کردن.

 

  Comments ()
Recent Posts چادرِ رنگیِ مادر یه لذتهایی رو باید توی 13سالگی تجربه کرد دریا رو بغل زده بودیم ما خیلی باحالیم، خیلی من و دلتنگی به توافق رسیدیم بُقچه پسر کو ندارد نشان از مادر! الکی‌های تلخ اصلا حسین... بازیِ بچه‌ی همسایه