حُسنیه
Contact me
My Profile
Blog Author(s) حُسنیه
Previous Months Home Archive شهریور ٩٥ شهریور ٩٤ امرداد ٩٤ اردیبهشت ٩٤ بهمن ٩۳ دی ٩۳ آذر ٩۳ شهریور ٩۳ امرداد ٩۳ تیر ٩۳ خرداد ٩۳ اردیبهشت ٩۳ فروردین ٩۳ اسفند ٩٢ بهمن ٩٢ دی ٩٢ آذر ٩٢ آبان ٩٢ مهر ٩٢ شهریور ٩٢ امرداد ٩٢ تیر ٩٢ فروردین ٩٢ اسفند ٩۱ بهمن ٩۱ آذر ٩۱ آبان ٩۱ مهر ٩۱ شهریور ٩۱ امرداد ٩۱ تیر ٩۱ خرداد ٩۱ اردیبهشت ٩۱ اسفند ٩٠ بهمن ٩٠ دی ٩٠ آذر ٩٠ آبان ٩٠ مهر ٩٠ شهریور ٩٠ امرداد ٩٠ تیر ٩٠ خرداد ٩٠ اردیبهشت ٩٠ فروردین ٩٠ اسفند ۸٩ بهمن ۸٩ دی ۸٩ More ...
      یخ ِ نُه ()
عیدتون مبارک by: حُسنیه

 

 

اینجا مسجد مقدس محدثینه؛ دلیل احداثش مث جمکرانه. گه‌گداری اشتباها می‌گم دارم میرم جمکران. این ده شب که اینجا تو مسجد محدثین شهرم، دهه‌ی مهدویته، با یل‌های کوچیکم یعنی حسنین "که سرباز آقا میدونن خودشون رو" دعاگوتون هستم و جاتون کنار این کتری‌های شربت می‌ایستیم و شربت می‌دیم و می‌خوریم.

تمام خوبی‌ها به اندازه‌ی زیبایی این‌روزها نصیبتون. کاش قلمم انقد قاصر نبود که آرامش این مکان و این روزهای دهه‌ی مهدویت رو بنویسه. فقط میتونم آرزو کنم یه‌روز این مکان رو زیارت کنید بهمراه عزیزانتون

قدر این روزهای خوب رو بدونیم. قدر لذات این روزها رو بدونیم و از لذت‌هامون، به زیبایی یاد کنیم

 

 

 

  Comments ()
Recent Posts چادرِ رنگیِ مادر یه لذتهایی رو باید توی 13سالگی تجربه کرد دریا رو بغل زده بودیم ما خیلی باحالیم، خیلی من و دلتنگی به توافق رسیدیم بُقچه پسر کو ندارد نشان از مادر! الکی‌های تلخ اصلا حسین... بازیِ بچه‌ی همسایه