حُسنیه
Contact me
My Profile
Blog Author(s) حُسنیه
Previous Months Home Archive شهریور ٩٥ شهریور ٩٤ امرداد ٩٤ اردیبهشت ٩٤ بهمن ٩۳ دی ٩۳ آذر ٩۳ شهریور ٩۳ امرداد ٩۳ تیر ٩۳ خرداد ٩۳ اردیبهشت ٩۳ فروردین ٩۳ اسفند ٩٢ بهمن ٩٢ دی ٩٢ آذر ٩٢ آبان ٩٢ مهر ٩٢ شهریور ٩٢ امرداد ٩٢ تیر ٩٢ فروردین ٩٢ اسفند ٩۱ بهمن ٩۱ آذر ٩۱ آبان ٩۱ مهر ٩۱ شهریور ٩۱ امرداد ٩۱ تیر ٩۱ خرداد ٩۱ اردیبهشت ٩۱ اسفند ٩٠ بهمن ٩٠ دی ٩٠ آذر ٩٠ آبان ٩٠ مهر ٩٠ شهریور ٩٠ امرداد ٩٠ تیر ٩٠ خرداد ٩٠ اردیبهشت ٩٠ فروردین ٩٠ اسفند ۸٩ بهمن ۸٩ دی ۸٩ More ...
      یخ ِ نُه ()
چادر مشکی‌م by: حُسنیه

 

 

مدتیه که چادر مشکیم که مث چفیه‌ی باباهامون دوره‌ی جنگ، واسم همه کاره‌س و همیشه باهامه، پاره شده و به دست مبارک مامان خانوم وصله‌دار. این وصله‌‌ی کوچیکش افتاده پشت. برام مهم نبود چادر وصله‌دار سرم کنمو برم دانشگاه و کلاس و بیرون اما مامان داره خودشو می‌کُشه که سریع بره یه پارچه چادرمشکی تهیه کنه و برام بدوزه. هی از مامان اصرار که با این خوب نیس میری بیرون و هی از من انکار که حالا کی پشت یه زن چادری رو نگا میکنه؛ حالا من که مشکلاتشو میدونم، هی بهونه میارم که مامان دیگه نمی‌خوام پارچه کرپ سرم کنم، یه پارچه‌ی دیگه رو خیلی دوس دارم. ازین قدیمیای ساده که کرپ هم نبودن و این حرفا که باعث می‌شه مامان دس نگه داره و بگه خب پس یه وقتی زمان بزار بریم انتخاب کن...

 

ولی واقعا وصله‌ی چادر مشکی چقدر مهمه؟ واقعا به آبرو لطمه می‌زنه؟

 

 

  Comments ()
Recent Posts چادرِ رنگیِ مادر یه لذتهایی رو باید توی 13سالگی تجربه کرد دریا رو بغل زده بودیم ما خیلی باحالیم، خیلی من و دلتنگی به توافق رسیدیم بُقچه پسر کو ندارد نشان از مادر! الکی‌های تلخ اصلا حسین... بازیِ بچه‌ی همسایه