حُسنیه
Contact me
My Profile
Blog Author(s) حُسنیه
Previous Months Home Archive شهریور ٩٥ شهریور ٩٤ امرداد ٩٤ اردیبهشت ٩٤ بهمن ٩۳ دی ٩۳ آذر ٩۳ شهریور ٩۳ امرداد ٩۳ تیر ٩۳ خرداد ٩۳ اردیبهشت ٩۳ فروردین ٩۳ اسفند ٩٢ بهمن ٩٢ دی ٩٢ آذر ٩٢ آبان ٩٢ مهر ٩٢ شهریور ٩٢ امرداد ٩٢ تیر ٩٢ فروردین ٩٢ اسفند ٩۱ بهمن ٩۱ آذر ٩۱ آبان ٩۱ مهر ٩۱ شهریور ٩۱ امرداد ٩۱ تیر ٩۱ خرداد ٩۱ اردیبهشت ٩۱ اسفند ٩٠ بهمن ٩٠ دی ٩٠ آذر ٩٠ آبان ٩٠ مهر ٩٠ شهریور ٩٠ امرداد ٩٠ تیر ٩٠ خرداد ٩٠ اردیبهشت ٩٠ فروردین ٩٠ اسفند ۸٩ بهمن ۸٩ دی ۸٩ More ...
      یخ ِ نُه () » یه لذتهایی رو باید توی 13سالگی تجربه کرد :: ۱۳٩٥/٦/٧
» ما خیلی باحالیم، خیلی :: ۱۳٩٤/٦/٦
» من و دلتنگی به توافق رسیدیم :: ۱۳٩٤/٥/۱٩
» پسر کو ندارد نشان از مادر! :: ۱۳٩٤/٢/٦
» بازیِ بچه‌ی همسایه :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٠
» داداش! :: ۱۳٩۳/۱٠/٧
» ... :: ۱۳٩۳/٩/۱٧
» شهریور دوست‌داشتنی :: ۱۳٩۳/٦/٩
» دوستِ متأهلم... :: ۱۳٩۳/٥/٤
» رفتارهای پسرانه :: ۱۳٩۳/٤/٢
» ۱۳٩۳/۳/۱٦ :: ۱۳٩۳/۳/۱٦
» رجل یسعای من!؟ :: ۱۳٩۳/٢/٢٠
» مادرمُرده :: ۱۳٩۳/۱/۳
» به تمام آدمای حلقه‌دار حسودی می‌کنم :: ۱۳٩٢/۱٢/۳
» بترسید از خسته‌شدنِ زنها :: ۱۳٩٢/۱۱/٤
» پوست‌اندازی‌های مادرانه :: ۱۳٩٢/۱٠/۸
» مادرِ من آستین‌دست می‌ذاره :: ۱۳٩٢/٩/۱٦
» غدیری مادرانه :: ۱۳٩٢/۸/٢
» چه کسی این نزدیکی‌ست؟ :: ۱۳٩٢/٧/۱٢
» مامانم شکل عروساس! :: ۱۳٩٢/٦/۱
» پرِ چادر :: ۱۳٩٢/٥/۱
» زن آوازه‌خوانِ بند 72! مادر بود! :: ۱۳٩٢/٤/٢۳
» اکبرهای ده ساله :: ۱۳٩٢/٤/۱
» نامرد مردم! :: ۱۳٩٢/۱/٧
» قوه‌ی محترم قضایی ایران! بیدار شو :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٩
» این یک تهدیدِ رسمی‌ست! :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٤
» حَسّونی! :: ۱۳٩۱/٩/٤
» یَخَم، یَخ :: ۱۳٩۱/۸/٢٢
» اگر أمُّ‌البنین‌م، کو بنین‌م؟ :: ۱۳٩۱/٧/۳٠
» مدیریت همسرانه_مادرانه :: ۱۳٩۱/٧/۱۸
» عضو تیم ملی فوتبال بانوان نیستم! :: ۱۳٩۱/٧/۱۸
» دست‌پُختِ مادرانه :: ۱۳٩۱/٧/۱٧
» یا ضامن آهو :: ۱۳٩۱/٧/٦
» اسطوره‌های باستانی :: ۱۳٩۱/٧/٦
» دخترا پا می‌دن! :: ۱۳٩۱/٧/٥
» بازی گمراه‌کننده‌ی تاریخ :: ۱۳٩۱/٧/٤
» این روزهای کلاس سومِ شاد :: ۱۳٩۱/٧/٤
» الوعده وفا حبیبم :: ۱۳٩۱/٧/٢
» شعله‌های زیر روسپی‌گری :: ۱۳٩۱/٦/٢٧
» مدیریت پسرانه_مادرانه :: ۱۳٩۱/٦/٢٤
» اعتراف، هرچه دروغ تر، بهتر :: ۱۳٩۱/٦/۱۸
» کم آوردم :: ۱۳٩۱/٦/۱٧
» پُست پیشتاز :: ۱۳٩۱/٦/۱٢
» صبح نشو طلوع :: ۱۳٩۱/٦/۱٢
» قنوت بخوان، بلدش نیستم هنوز :: ۱۳٩۱/٦/٧
» منشی نُه ساله‌ی من :: ۱۳٩۱/٥/٢٧
» بک یا علی :: ۱۳٩۱/٥/٢٠
» عرق را باید با مرد خورد :: ۱۳٩۱/٥/۱٥
» پول حلال :: ۱۳٩۱/٥/۱
» همه چی آرومه :: ۱۳٩۱/٤/٢٦
» بزرگم کن پسر، این کوچیکی آزاردهنده‌س :: ۱۳٩۱/٤/٧
» شاهزاده سمیه و دو تفنگدار :: ۱۳٩۱/۳/۳۱
» تلویزیون! دوس ت داریم :: ۱۳٩۱/۳/٢٢
» داداش! مامان امتحان داره :: ۱۳٩۱/۳/٢٢
» افتتاح کتابخانه‌ی اختصاصی کودکان و نوجوانان شهرم! :: ۱۳٩۱/۳/۱٢
» از همکار مامان به حسن و حسین :: ۱۳٩۱/۳/۱۱
» تولد نُه‌سالگی :: ۱۳٩۱/۳/۱۱
» استرس‌های ساندویچی :: ۱۳٩۱/٢/٢٩
» ازدواج موقت با طعم ورمیشه کوکو :: ۱۳٩۱/٢/۸
» زنی با طعم لازانیا :: ۱۳٩۱/٢/٤
» حُسن‌ختامِ سال 90 :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٧
» بخواب گلم :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٧
» کودتا :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٥
» مرا به نامِ کوچکم صدا ... :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٤
» یه جفت دستِ مهربون :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۳
» رازهایی بین مادر و پسر 5 :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٢
» رازهای مادر و پسر 4 :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٠
» رازهایی بین مادران و پسران 3 :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٠
» رازهایی بین مادران و پسران 2 :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٠
» رازهایی بین مادران و پسران؛ شماره 1 :: ۱۳٩٠/۱٢/٧
» گنه کرد در بلخ آهنگری/ به شوشتر زدن ... :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۸
» سه روزِ بد :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٢
» بی‌تابم :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٢
» ولیِّ فقیه من کو؟ :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۱
» خوش‌حال و شاد و خن‌دانم... :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٥
» امید من به شما دبستانی‌هاست :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٤
» مهمه! :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٠
» ! :: ۱۳٩٠/۱۱/٩
» نرخ به روز خور شدم! :: ۱۳٩٠/۱۱/۸
» یارانه‌ نداریم آقای احمدی‌نژاد :: ۱۳٩٠/۱۱/۸
» مادرا جانشین دختراشونن :: ۱۳٩٠/۱۱/۸
» هدیه‌های خوشمزه :: ۱۳٩٠/۱۱/٧
» زنان سرپرست خانوار و سال نو :: ۱۳٩٠/۱۱/۱
» سالی بدون طلاق :: ۱۳٩٠/۱۱/۱
» حلقه‌هایی که نبودن :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۳
» حلالیت ایمیلی :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۳
» بدون شرحی مادرانه :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۳
» زلزله‌! :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۳
» هبوط مادران از بهشت! :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٦
» مادری‌ام عذاب‌وجدان دارد :: ۱۳٩٠/۱٠/٦
» تیم ماه‌نامه‌ی رشد! دستتون درد نکنه :: ۱۳٩٠/٩/٢۸
» حرفِ آخر :: ۱۳٩٠/٩/٢۳
» این‌روزهای سرد و سخت :: ۱۳٩٠/٩/٢٢
» مصیبت ‌جای معصیت :: ۱۳٩٠/٩/٢٢
» پسرا نباید گریه کنن :: ۱۳٩٠/٩/۱٧
» أُمِّ حسنین :: ۱۳٩٠/٩/۱۱
» علی لای‌لای :: ۱۳٩٠/٩/۱۱
» روزنامه‌دیواری برای محرم :: ۱۳٩٠/٩/٤
» من العطش :: ۱۳٩٠/٩/٤
» ۱۳٩٠/٩/۳ :: ۱۳٩٠/٩/۳
» گاز بگیرید تا مشاور خوبی باشید! :: ۱۳٩٠/٩/۳
» گاز بگیرید، مشاور خوبی می‌شوید :: ۱۳٩٠/٩/۳
» شعر محمدحسینم :: ۱۳٩٠/۸/٢۳
» باز هم پای ما زنها درمیان است :: ۱۳٩٠/۸/۱٩
» پسرم! مردِ خونه‌ی من! آروم باش :: ۱۳٩٠/۸/۱٢
» ببندید تا نلرزین :: ۱۳٩٠/۸/۱٢
» سوزِ گِلام :: ۱۳٩٠/۸/۱٢
» شعرخوانی :: ۱۳٩٠/۸/۱٠
» تجاوز خوب است گاهی :: ۱۳٩٠/۸/۸
» من در مسلکِ مسئول :: ۱۳٩٠/۸/٥
» گردشِ چشم :: ۱۳٩٠/٧/٢٩
» دردسرهای ریاضی :: ۱۳٩٠/٧/٢٧
» آقای متروی شهر تهران! اینجا رو بخون :: ۱۳٩٠/٧/٢٥
» روز کودک :: ۱۳٩٠/٧/۱۸
» خانم‌ها زرنگ باشید :: ۱۳٩٠/٧/۱٧
» مامانِ درگیر :: ۱۳٩٠/٧/۱۱
» اولین املای کلاس دوم :: ۱۳٩٠/٧/٩
» مادر پسر بودن :: ۱۳٩٠/٧/٩
» کلاس دومی‌هام :: ۱۳٩٠/٧/٤
» ۱۳٩٠/٧/۱ :: ۱۳٩٠/٧/۱
» احترامِ نظامی :: ۱۳٩٠/٦/۳٠
» خاله‌شادونه مهمون شهرمون بود :: ۱۳٩٠/٦/۱۸
» سفر به خیر :: ۱۳٩٠/٦/۱٦
» ۱۳٩٠/٦/۱٥ :: ۱۳٩٠/٦/۱٥
» ۱۳٩٠/٦/۱٤ :: ۱۳٩٠/٦/۱٤
» توفیق :: ۱۳٩٠/٦/۱۳
» ۱۳٩٠/٦/۱۳ :: ۱۳٩٠/٦/۱۳
» ۱۳٩٠/٦/۱۳ :: ۱۳٩٠/٦/۱۳
» خوب بود :: ۱۳٩٠/٦/۱۳
» مهربان‌بانو :: ۱۳٩٠/٦/۸
» ۱۳٩٠/٦/٧ :: ۱۳٩٠/٦/٧
» من می‌مونم گاهی از اینهمه درک :: ۱۳٩٠/٦/٦
» ای جونم :: ۱۳٩٠/٦/٦
» خصلت‌های خوب کودکانه :: ۱۳٩٠/٦/٦
» جام رمضان :: ۱۳٩٠/٦/٦
» غروبِ شام غریبان امام‌علی :: ۱۳٩٠/٦/۳
» ۱۳٩٠/٦/۳ :: ۱۳٩٠/٦/۳
» ۱۳٩٠/٥/۳٠ :: ۱۳٩٠/٥/۳٠
» ع ل ی :: ۱۳٩٠/٥/٢٩
» دُ ع ا :: ۱۳٩٠/٥/٢۸
» سامی‌دخت م :: ۱۳٩٠/٥/٢٥
» مادران و قضاوت :: ۱۳٩٠/٥/٢٥
» دَدِه‌ی من :: ۱۳٩٠/٥/٢٤
» ۱۳٩٠/٥/٢٤ :: ۱۳٩٠/٥/٢٤
» مادر بی‌لپ‌تاپ مثِ ... :: ۱۳٩٠/٥/٢۳
» مادرِ شعر :: ۱۳٩٠/٥/٢۳
» یه مادرِ قد خمیده :: ۱۳٩٠/٥/٢۳
» چاه :: ۱۳٩٠/٥/٢۱
» چادرِ مادر :: ۱۳٩٠/٥/٢٠
» ۱۳٩٠/٥/۱٩ :: ۱۳٩٠/٥/۱٩
» ۱۳٩٠/٥/۱٩ :: ۱۳٩٠/٥/۱٩
» ۱۳٩٠/٥/۱٩ :: ۱۳٩٠/٥/۱٩
» برکت شعر :: ۱۳٩٠/٥/۱٧
» روز خبرنگار :: ۱۳٩٠/٥/۱٧
» ۱۳٩٠/٥/۱٦ :: ۱۳٩٠/٥/۱٦
» ۱۳٩٠/٥/۱٦ :: ۱۳٩٠/٥/۱٦
» دوس دارم کمی مرا بزنی :: ۱۳٩٠/٥/۱٦
» کشف‌شدنی و بی‌رحم :: ۱۳٩٠/٥/۱٦
» حدیث کَسا و موی دستان مردانه‌ات :: ۱۳٩٠/٥/۱٥
» مردِ وُ قولش :: ۱۳٩٠/٥/۱٤
» ۱۳٩٠/٥/۱٤ :: ۱۳٩٠/٥/۱٤
» ۱۳٩٠/٥/۱٤ :: ۱۳٩٠/٥/۱٤
» عهد :: ۱۳٩٠/٥/۱۱
» آهای گمنام‌صدا! :: ۱۳٩٠/٥/۱۱
» جای مادران دانشجو در ضیافت اندیشه خالی‌ست :: ۱۳٩٠/٥/۸
» فاطمه‌های دور و برمون رو دریابیم :: ۱۳٩٠/٥/٧
» به امید خدا :: ۱۳٩٠/٥/٥
» مردهای ایرانی مسبب فمنیسم :: ۱۳٩٠/٥/٤
» دنیای بهتری سراغ ندارین؟ :: ۱۳٩٠/٥/٢
» درد دارم :: ۱۳٩٠/٥/٢
» بفرمایید عصرونه :: ۱۳٩٠/٥/۱
» همه‌ی مادرا هم نمی‌فهمن :: ۱۳٩٠/٥/۱
» چادر حجرالأسود من :: ۱۳٩٠/٤/۳٠
» بادیگاردهای کوچک من :: ۱۳٩٠/٤/٢٩
» حسن و حسینم در نُه ماهگی :: ۱۳٩٠/٤/٢۸
» محمدحسنم :: ۱۳٩٠/٤/٢۸
» فرفره بچرخ بره :: ۱۳٩٠/٤/٢۸
» سوختم :: ۱۳٩٠/٤/٢۳
» حلقه‌ی تعهد :: ۱۳٩٠/٤/٢۳
» لطفا مرا درون خودم جابه‌جا کنید :: ۱۳٩٠/٤/٢۳
» عیدتون مبارک :: ۱۳٩٠/٤/٢٢
» وصیت :: ۱۳٩٠/٤/۱٤
» عید این‌روزها :: ۱۳٩٠/٤/۱٤
» چادر مشکی‌م :: ۱۳٩٠/٤/۱٠
» واسه قند لبتون خنده‌ی بوسه دم کنم؟× :: ۱۳٩٠/٤/۱٠
» دوستای سید :: ۱۳٩٠/٤/۱٠
» زن کاشمری‌... :: ۱۳٩٠/٤/٤
» هوسش را دارم دوباره :: ۱۳٩٠/٤/۱
» خواب بد دیده‌ای انگار گلم، چیزی نیست :: ۱۳٩٠/٤/۱
» با شاعر خود قرار داری امشب... :: ۱۳٩٠/۳/۳۱
» آدم‌های زیبای این‌روزهام :: ۱۳٩٠/۳/۳۱
» اولین روز 8 سالگی :: ۱۳٩٠/۳/۳۱
» باید بریم کوه، کدوم کوه؟ همون کوهی که ... :: ۱۳٩٠/۳/٢۸
» ... :: ۱۳٩٠/۳/٢۸
» برای مرد آینده‌م :: ۱۳٩٠/۳/٢۸
» روز نامبارک مرد و پدر! :: ۱۳٩٠/۳/٢٤
» من و پسرم نامه‌نگاری کردیم امروز :: ۱۳٩٠/۳/٢٤
» این دو چشم پُر آبم... :: ۱۳٩٠/۳/٢٤
» لالا لالا پسر من :: ۱۳٩٠/۳/٢٤
» ذرت :: ۱۳٩٠/۳/٢۱
» این‌روزا :: ۱۳٩٠/۳/٢۱
» مبارکم باشه ممتازی‌تون :: ۱۳٩٠/۳/٢۱
» :( بمیر منو :: ۱۳٩٠/۳/۱٩
» مامان بهونه‌گیر :: ۱۳٩٠/۳/۱٦
» شونه‌لازمم عطیه :: ۱۳٩٠/۳/٤
» سلطان غم که نه؛ مادر خودِ غم است :: ۱۳٩٠/۳/٤
» می‌ترسم :: ۱۳٩٠/۳/٤
» پسرام بزرگ شدن :: ۱۳٩٠/٢/۳۱
» هم‌خوابگی با شعر :: ۱۳٩٠/٢/۳۱
» بی عدالتی :: ۱۳٩٠/٢/٢٧
» مادری‌های پدرانه :: ۱۳٩٠/٢/٢٧
» پِیکش رفته اداره :: ۱۳٩٠/٢/٢٧
» نبی اکرم :: ۱۳٩٠/٢/٢٤
» مثل ماری به خود می‌پیچم :: ۱۳٩٠/٢/٢٤
» هیچ مامانی حق نداره تا بچه ش بیدار نشده، از کنارش پا بشه :: ۱۳٩٠/٢/٢۳
» من و پسرام :: ۱۳٩٠/٢/٢۱
» دانشجوی نمونه‌ی سال 90 :: ۱۳٩٠/٢/٩
» خودت می‌دونی عادت نیست :: ۱۳٩٠/٢/٩
» فقط آدمای داغ می‌فهمن؛ الان چی دارم می‌گم :: ۱۳٩٠/٢/٦
» اولین سفرِ سه‌نفری :: ۱۳٩٠/٢/٢
» دستِ مردونه :: ۱۳٩٠/٢/٢
» خوب میزبانی بود :: ۱۳٩٠/٢/٢
» خوش گذشت :: ۱۳٩٠/٢/٢
» آقای راننده، پاتو بزار رو دنده :: ۱۳٩٠/۱/۳٠
» اللهم إنی اسئلک‌الامان... :: ۱۳٩٠/۱/٢٩
» خداجون :: ۱۳٩٠/۱/٢٩
» زجرِ زنانگی :: ۱۳٩٠/۱/٢٩
» من از خرداد بیزارم :: ۱۳٩٠/۱/٢٩
» تنِ لختم، روحِ لختش :: ۱۳٩٠/۱/٢٦
» ! :: ۱۳٩٠/۱/٢٤
» زنده‌م :: ۱۳٩٠/۱/٢٤
» شغل پدرت چیه؟ :: ۱۳٩٠/۱/٢٤
» حسنم، حسینم :: ۱۳٩٠/۱/٢٤
» لدت خرید آناناس :: ۱۳٩٠/۱/٢٤
» ... :: ۱۳٩٠/۱/٢٤
» جامعه‌ی خانواده‌محور :: ۱۳٩٠/۱/٢٤
» قسم به لب :: ۱۳٩٠/۱/۱٧
» و من :: ۱۳٩٠/۱/۱٧
» نمی دونم واضحه منظورم یا نه :: ۱۳٩٠/۱/۱٧
» انکار شدم امروز :: ۱۳٩٠/۱/۱٧
» observe :: ۱۳٩٠/۱/۱٧
» شرمنده‌م از مادری‌م :: ۱۳٩٠/۱/۱۳
» خبر آورده‌اند :: ۱۳٩٠/۱/۱۱
» ... :: ۱۳٩٠/۱/۱۱
» نون والقلم :: ۱۳٩٠/۱/۱۱
» اولین مصوبه‌ی مجلس در سال 90 :: ۱۳٩٠/۱/۳
» زندان‌بان :: ۱۳٩٠/۱/۳
» پیک نوروزی :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٩
» پَت و مَت ِ من در حال کُشتی :: ۱۳۸٩/۱٢/٢۳
» لحظه‌ی وصال :: ۱۳۸٩/۱٢/٢۱
» فقر و فحشا :: ۱۳۸٩/۱٢/٢۱
» کاش می‌شد :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٩
» سردم است :: ۱۳۸٩/۱٢/۱۸
» حوا خوب نیست اصلا :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٧
» امشب :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٧
» آدمم! :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٧
» آدم، آدم نیست گاهی :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٧
» لب می‌گزید حوا :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٧
» شغل شوهرت چیه؟ :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٤
» یک مامانِ خوشحال :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٤
» جلسه‌ی اولیا مربیان :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٤
» خَطّا خراب نیست :: ۱۳۸٩/۱٢/٧
» آ...را...یَش...گاه :: ۱۳۸٩/۱٢/٧
» لبانِ حوا :: ۱۳۸٩/۱٢/٤
» بُدو :: ۱۳۸٩/۱٢/٤
» مادر ِ درس‌خون :: ۱۳۸٩/۱٢/٤
» کلاه‌قرمزی :: ۱۳۸٩/۱٢/٤
» توی دلم فاطمیه گذاشته‌اند امروز :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٥
» آدم :: ۱۳۸٩/۱۱/٢۱
» سیب همان حوّاست :: ۱۳۸٩/۱۱/٢۱
» آدم و حوا :: ۱۳۸٩/۱۱/٢۱
» اللهم إنی أسئلک‌الأمان :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٩
» کاردرمانیِ اجباری :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٩
» تب :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٩
» تبم بالاست آقا :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٩
» از قانون‌های جامانده‌ی نیوتن :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٩
» از خاطرات آخرین جلسه‌ی دادگاه :: ۱۳۸٩/۱۱/۱۸
» لذت مادرانه :: ۱۳۸٩/۱۱/۱۸
» شما رو به‌ خدا کمکم کنین :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٤
» زن اگر درَّنده شود... :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٤
» مخاطِ بینی :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٤
» پلاک :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٢
» مداح کوچولو :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٢
» وای اگر حوا در بساطش میوه‌های سفت داشت :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٢
» ما رأیت إلا جمیلا :: ۱۳۸٩/۱۱/٩
» ... :: ۱۳۸٩/۱۱/۸
» یکی از زنان ِ ابلیسم :: ۱۳۸٩/۱۱/٧
» مامان ِ دوقلوها :: ۱۳۸٩/۱۱/٦
» نارنج ِ دار ِ بِن :: ۱۳۸٩/۱۱/٦
» تکیه‌گاه :: ۱۳۸٩/۱۱/٦
» املا می‌نویسم، پس هستم :: ۱۳۸٩/۱۱/٤
» باد ِ چادر :: ۱۳۸٩/۱۱/٤
» Thor :: ۱۳۸٩/۱۱/٢
» خ.و.د.ا.ر.ض.ا.ی.ی :: ۱۳۸٩/۱۱/۱
» همیشه خبرهای بد، دُرُست‌ن :: ۱۳۸٩/۱٠/۳٠
» غول :: ۱۳۸٩/۱٠/۳٠
» عزیز ِ دوست :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٩
» پاشیدم‌ش :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٩
» جنگ ِ دائم :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٩
» بازی با روسری :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٩
» خواننده همیشه آخر ِ قصه رو می‌خونه.... :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٩
Recent Posts چادرِ رنگیِ مادر یه لذتهایی رو باید توی 13سالگی تجربه کرد دریا رو بغل زده بودیم ما خیلی باحالیم، خیلی من و دلتنگی به توافق رسیدیم بُقچه پسر کو ندارد نشان از مادر! الکی‌های تلخ اصلا حسین... بازیِ بچه‌ی همسایه